wanweipedia

Dušan Mugoša

Dušan Mugoša in Albania in 1942–43.

Dušan Mugoša (Serbian Cyrillic: Душан Мугоша fl. 7 January 1914 – 8 August 1973), nicknamed Duć (Дућ), was a Yugoslav Partisan. He and Miladin Popović were the Yugoslav delegates that helped unite the Albanian communist groups in 1941.[1] The two had been sent to Albania on the directive of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (CK KPJ), chosen for their revolutionary experience and political knowledge, to be available to the Albanian communists; they were the most active regarding Yugoslav–Albanian alliance.[2] Mugoša and Popović were members of the Regional Committee KPJ (OK KPJ) of Kosmet (Kosovo and Metohija).[3] In October 1941, OK KPJ Kosmet representatives Boro Vukmirović, Dušan Mugoša, Pavle Jovićević and Ali Shukriu met with Albanian communist delegation made up by Koço Tashko, Xhevdet Doda and Elhami Nimani in Vitomirica (in Kosovo).[4] After having persuaded the disunited Albanian communists to pursue a common fight for "liberation from capitalistic exploitations and Imperial slavery", the work culminated in the meeting of 8 November 1941, with over twenty representatives,[1] that ended in the official establishment of the Albanian Communist Party.[5][6] While in Tirana, after the freeing of Popović, Krsto Filipović and others from prison camps, the OK KPJ Kosmet decided that Mugoša and Popović stay in Albania.[3] Boro Vukmirović requested that Mugoša be returned to Kosovo.[3] On 25 May 1942, Mugoša began his trip crossing Montenegro, joining up with Todor Vojvodić and Spasoje Đaković in Andrijevica.[7] As the secretary of OK KPJ of Kosmet, he announced the annexation of Kosovo and Metohija to Serbia.[8] He left Albania on 12 April 1944.[9] The three most influential in the decision of uniting Vojvodina and Kosovo and Metohija to NR Serbia were Jovan Veselinov, Dušan Mugoša, and Mehmed Hoxha, who represented the provinces on the extraordinary session of the Anti-Fascist Council of the National Liberation of Serbia on 6 April 1945.[10]

References

  1. ^ a b Komunist: organ Centralnog komiteta KPJ. Borba. 1949. Дугим радом и убеђивањем на састанцима с појединцима и с по двојицом-тројицом, другови Миладин Поповић и Душан Мугоша сломили су групашки отпор код већине албанских другова. Они су успели да их убеде како је Партија неопходна радпим масама у њиховој борби за ослобођење од капиталистичке експлоатације и импе- ријалистичког поробљавања. Тај рад довео је до састанка 8 новембра 1941 године, на коме је било присутно преко двадесет ...
  2. ^ Dokumenti današnjice. 5. Sedma sila. 1962. Миладин Поповић и Душан Мугоша најактивније учествовали (они су дошли у Албанију по директиви ЦК КПЈ да своје револуционарно искуство и политичко знање ставе на располагање албанским комунистима), на састанку који је одржан у ...
  3. ^ a b c Đaković 1986, p. 79.
  4. ^ Đaković 1986, p. 313.
  5. ^ Dušanka Bojanić; Slavenko Terzić (1997). Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek): međunarodni naučni skup 11-13. decembar 1996. Istorijski institut SANU. p. 579.
  6. ^ Pavlović, Blagoje K. (1996). Albanizacija Kosova i Metohije. Evropsko slovo. p. 64.
  7. ^ Đaković 1986, p. 85.
  8. ^ Moma Marković (1987). Rat i revolucija u Srbiji: Moma Marković. Beogradski izdavačko-grafički zavod. Y име народа Косова и Метоxиjе, Душан Мугоша,340) као секретар ОК КШ за Космет и Мехмед Хоца,341) испред Обла- сног НОО Косова и Mетоxиjе изразили су жел>у народа Косова и Метоxиjе за присаjemiн>ен>ем Србщи.
  9. ^ Književnost. Prosveta. 1949. p. 513. Мехмед Шеху, данас министар унутрашњих послова Н. Р. Албани- јс, тада командант Прве бригаде, послије одласка Душана Мугоша из Албаније, 12 априла 1944, писао је: ,,У почетку, кад си отишао из кру- га ове наше велике ...
  10. ^ Jovan Glamočanin (1994). Za ujedinjeno Srpstvo. Glas. p. 73. ... тих одлука изрази- ли су Јован Веселинов, Душан Мугоша и Мехмед Хоџа као представници Војводине и Косова и Метохије на ванредном заседању антифашистичког већа народног ослобођења Србије, 6. априла 1945. године ...

Sources


This page was last updated at 2020-12-08 03:42, update this pageView original page

All information on this site, including but not limited to text, pictures, etc., are reproduced on Wikipedia (wikipedia.org), following the . Creative Commons Attribution-ShareAlike License


Top

If the math, chemistry, physics and other formulas on this page are not displayed correctly, please useFirefox or Safari