wanweipedia

Baining languages Redirected from East New Britain languages

Baining
EthnicityBaining people
Geographic
distribution
Gazelle Peninsula, New Britain
Linguistic classificationEast New Britain
  • Baining
Glottologbain1263[1]

The Baining languages are a small language family spoken by the Baining people on the Gazelle Peninsula of New Britain in Papua New Guinea. They appear to be related to the neighboring Taulil–Butam languages, which immigrated from New Ireland.

Languages

The languages are:

Extinct Makolkol neighbored the (other) Baining languages to their southwest but is unattested.

Vocabulary comparison

The following basic vocabulary words are from the Trans-New Guinea database:[2]

gloss Mali (Makunga dialect) Mali (Arambum dialect) Qaget Ura
head aŋʌpʌski uʷʌski niŋaǥa; ʌ niŋʌg̶ʌ amʌ niŋʌǥi; auwʌski; ʌmʌ niŋʌǥɩ
hair aǥʌsɛŋ ǥʌsɛŋ aǥsiŋ; ʌg̶asiŋ aɣʌsɛŋ; kʌsiŋ; kʌsɩŋ
ear sʌdᶺm asdɛmgi asⁿdəmgi; sᵊdᵊmki asdʌmgi; dʌsdəmgɩ; dʌsdəmgi
eye saǥɔŋ saǥoŋ ʌ rʌsʌkŋiʌm; saknaǥa asauɣoŋ; ʌ̂ sʌǥon; ʌ sʌǥoŋ
nose kulimki ulɩmgi ǥəřɩmki; ʌ rʌg̶ʌrimgi awʌlyʌmgi; ʌ ǥulimgɩ; ʌ ǥulimgi
tooth alkɛŋ ǥɛŋ ařkiŋ; ařkingi atkiŋgi; ʌ ǥʌřʌ; naeyɛŋ; næyɛŋ
tongue aǥulbiŋka ǥɔbɩnga ǥalbiⁿka; og̶lbinga aɣuebunga; duɛbingʌ
leg alaǥar; sᵊlʌpiřom aǥař ʌ laiŋyat; ɩlaⁱŋ ʌgʌřʌ
louse tʌƀᵊřʌk it ᶩaⁱt; ʌ ɛɛtki məaᶥt; məaⁱt; ɩr̰aɩt
dog paimka imga daŋka; ʌ dʌŋgʌ imga; mɛmgʌ
pig ƀlam; pᶺlᶺmkaʰ ƀɛmgaʰ ƀiləmgʌ; ƀlam ƀɩɛmgʌ; ƀiɛmgʌ; wemga
bird isᶺmka i sʌmga waⁱṱki; ʌ wʌitka ɛɛ'sumgʌ; ɛɛsumgʌ; isʌmga
egg pa·lo la luaǥa; ʌ luʌg̶ʌ duřaiṱ; duřaᶥt̯; luaɣa
blood aᵐbias abⁱʌska ʌg̶ʌřʌkʌ; ǥᵊřᵊka a biaska; biʌskʌ
bone sᵊlʌp atlɨp lan; sləpki a Lləp; ʌ Lləp; o slʌpki
skin kᶺⁿdʌⁿki ŋᶺndᶺŋ ǥət·dinki; ʌrʌgʌtdəŋit aslɩɣɩge; ʌ sliyɩgɛ; ʌ sliyigɛ
breast kʌmkʌ ǥumukʰ ǥomʌk; og̶əmək at gəmuk; atkʌmuk
tree amʌŋka ŋumuŋ mʌŋkʰa; munkʌ ʌ muŋgʌ; ŋʌmuga
man aroǥa; umᶺska umʌska ǥʷatka; ʌ g̶wʌtkʌ gamoɛɣa; gʌmuɛgʌ
woman lɛƀɔpki aƀopᵊkin nanki; ʌ nʌngi ɛwəpkɩ; ɛwəpki; Ewopki
sun kunʌŋka ʷunɛŋga ʌ niřag̶a; niřaǥa; nɩlaǥa ɣunʌga; wunʌgʌ
moon ayaƀunki 'aǥɔngi yaǥunki; ʌ yɔg̶ungi yaǥunǥɩ; yaɣungi; yʌǥungi
water ařɛŋki řiŋgi ǥřapki; ʌ kʌinʌg̶i mʌřiŋgi; mʌřɩŋgɩ; rigi
fire a mundʌm mudʌmbʌs altiŋki; ʌltiŋgi mundʌbʌs; mundʌm
stone dulki diǥa ʌ dulkʌ; dulka duɩɣa; mʌ duɩ; mʌ dui
road, path aⁱskaʰ iskaʰ aiskʌ; aⁱska iska; mʌiskʌ; mʌɩskʌ
name aŋařɛpki ŋʌrɩpkiʰ dʸiʌringi namgi; řɨnki diŋyiřipki; diŋyɩrɩpkɩ; ŋʌr̰iþki
eat katɨs katɨs ka tɨs; kʌ tᵊs ɣat tʌs; ka ts; kʌ tᵊs
one asʌŋgʌk sɛgɨkʰ ǥʷanaska; og̶unʌskʌ sɩgʌk; sʌgʌk; sigʌk
two aᵘⁿdom udion ǥʷanasⁱam; og̶unʌsiʌm undiom; undɩom

References

  1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Baining". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. ^ Greenhill, Simon (2016). "TransNewGuinea.org - database of the languages of New Guinea". Retrieved 2020-11-05.

This page was last updated at 2020-12-09 20:20, update this pageView original page

All information on this site, including but not limited to text, pictures, etc., are reproduced on Wikipedia (wikipedia.org), following the . Creative Commons Attribution-ShareAlike License


Top

If the math, chemistry, physics and other formulas on this page are not displayed correctly, please useFirefox or Safari