wanweipedia

Freedom Party (Bessarabia) Redirected from Freedom Party, Bessarabia

Freedom Party

Partidul Libertăţii
PresidentVictor Andreev
Founded1949
Dissolved1950

The Freedom Party (Romanian: Partidul Libertăţii) was a clandestine political party in the Moldovan SSR.[1]

Membership

The founders members were: Constantin Condrat (born 1914, Soroca), Ion Istrati (b. 1929), Nicolae Istrati (b. 1926), Victor Andreev (b. 1923, Mănoileşti), Vladimir Bivol (b. 1923, Cojuşna), Tudor Goncearencu (b. 1915, Gălăţeni), Andrei Sănduţă (b. 1921, Ialoveni).[2]

Bibliography

  • Elena Postică, Rezistenţa antisovietică în Basarabia. 1945-1950, Chişinău, 1997 (lucrare elaborată în baza unor documente de arhivă inedite, în special din Arhiva Ministerului Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, abreviat: A.M.S.N.R.M.),
  • Elena Postică, "Partidul Libertăţii": reafirmarea ideii naţionale, Ţara, 1995, 1-5 decembrie,
  • Istoria Partidului Comunist al Moldovei, Chişinău, 1968,
  • Istoria RSS Moldoveneşti, vol.2, Chişinău, 1970,
  • Totalitarianism Archives, volume IV-V, nr 13-14, winter 1996-spring 1997,
  • Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică.1944-1950, Cluj-Napoca, 1995,
  • Valeriu Pasat, Trudnie stranitsi istorii Moldovi. 1940-1950 [Culegere de documente] (Pages difficiles d'histoire de la Moldavie), Moscova, Ed. Terra, 1994,
  • Istoria Basarabiei de la origini până la 1994, (coordonator Ioan Scurtu), Bucureşti, 1994,
  • Mitru Ghiţiu, Unele aspecte din mişcarea de rezistenţă antisovietică în Basarabia postbelică, în Analele Sighet 2, Instaurarea comunismului - între rezistenţă şi represiune, 1995,
  • Mihai Gribincea, Agricultural Collectivization in Moldavia: Basarabia During Stalinism, 1944–1950, East European Monographs, 1996.

References

External links


This page was last updated at 2019-11-11 21:05, update this pageView original page

All information on this site, including but not limited to text, pictures, etc., are reproduced on Wikipedia (wikipedia.org), following the . Creative Commons Attribution-ShareAlike License


Top

If the math, chemistry, physics and other formulas on this page are not displayed correctly, please useFirefox or Safari