wanweipedia

Sergiu Musteață

Sergiu Musteață
Member of the Commission for the Study of the Communist Dictatorship in Moldova
Assumed office
January 14, 2010
Personal details
Born (1972-05-11) May 11, 1972 (age 47)
Săiți
Alma mater„Ion Creanga” State Pedagogical University (1989-1994)

State University of Moldova (1994-1999)

„Al. I. Cuza” University, Iași, Romania (1994-1998)
ProfessionHistorian

Sergiu Musteață (born May 11, 1972, Săiți) is a historian from the Republic of Moldova and Dean of History and Geography Faculty, „Ion Creanga” State Pedagogical University.

Biography

Sergiu Musteață is a historian from the Republic of Moldova, Professor and Dean of the History and Geography Faculty, of the „Ion Creangă” State Pedagogical University of Moldova, founder and president of the National Association of Young Historians of Moldova. He holds his Ph.D. at the History Faculty of „Al.I. Cuza” University, Iași, Romania. Sergiu Musteata is former Fulbright research fellow at University of Maryland, USA (2007), OSI scholar at the ISEEES, University of California Berkeley, USA (2012) and CREEES, Stanford University, California, USA (2013). He is the author of 6 monographs, more than 200 scientific publications, editor of 15 books, and editor of the young historian’s annual journal. His major academic interests are History of the South-Eastern Europe, Cultural Heritage Preservation and History Textbooks Analysis.

WORKS

1. S. Musteaţă, Ș. Căliniuc (eds), Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives. Proceedings of the international conference, Iași, Romania, November 6–10, 2013, Oxford, BAR International Series 2741, 2015, 128 p. ISBN 9781407314006

2. S. Musteaţă (ed.), Cetatea Soroca – istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele conferinței, Soroca, 4-5 aprilie 2013, Seria „Istorii și Documente Necunoscute - IDN”, C5, Chișinău, Editura ARC, 2015, ISBN 978-9975-61-926-4

3. S. Musteaţă, A. Corduneanu, (Eds.), Identităţile Chişinăului. Ediția a doua. Materialele conferinţelor internaționale: Identitățile Chișinăului, 1-2 octombrie 2013, Chișinău; Patrimoniul cultural al Chișinăului vs. Dezvoltarea urbanistică, 25 iunie 2014 [Chisinau´s Identities. Second edition. Conferences proceedings, October 1–2, 2013, June 25, 2014], Culegere de studii, Seria IDN, C4, Chişinău, Editura ARC, 2015. ISBN 978-9975-61-872-4

4. S. Musteaţă, Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele V-X, Chișinău, Editura ARC, 2014, 300 p., ISBN 978-9975-61-764-2.

5. S. Musteaţă, (Ed.), Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România. Culegere de studii, Chișinău/Iași, Editura ARC, 2014, ISBN 978-9975-61-843-4

6. S. Musteaţă, (Ed.), Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures, Colecția Academica, 232, Iași, Institutul European, 2014, ISBN 978-606-24-0073-6

7. S. Musteaţă, (Ed.), Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, [The Bucharest Peace Treatment of 1812. 200 years of annexation Bessarabia by Russian Empire. Proceedings of the International Conference, Chişinău, April 26–28, 2012], Culegere de studii, Seria IDN, C3, Chişinău, Editura Pontos, 2012.

8. S. Musteaţă, A. Corduneanu, (Eds.), Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011 [Chisinau´s Identities. Conference proceedings, September 12–13, 2011], Culegere de studii, Seria IDN, C2, Chişinău, Editura Pontos, 2012.

9. S. Musteaţă, I. Caşu, (Eds.), Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa [Without limitation period. Some aspects of investigation Communism crimes in Europe], Chişinău, Editura Cartier, Colecţia Cartier istoric, 2011.

10. S. Musteaţă, Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova [History education between political and identity discourse in the Republic of Moldova], Seria IDN, M3, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 364 p.

11. S. Musteaţă, (Ed.), Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative şi convenţii internaţionale [Juridical preservation of the archaeological heritage. Collection of the national laws and international conventions], Chişinău, Editura Ruxanda, 2010.

12. S. Musteaţă, (Ed.), Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori [History teaching. Methodological guide for teachers], Chişinău, Editura Pontos, 2010, 408 p.

13. S. Musteaţă, Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii, [Preservation of the archaeological heritage. Comparative study: the legal framework in the Republic of Moldova and the United States of America]. Monografii ANTIM IV, Chişinău: Pontos, 2008.

14. S. Musteaţă, Как составляются и анализируются школьные учебники [How to write and analyse textbooks], Chişinău: Pontos, 2008.

15. S. Musteaţă, Cum să elaborăm şi analizăm manualele şcolare [How to write and analyse textbooks], Chişinău: Editura Cartdidact, 2006.

16. S. Musteaţă, (ed.) Educaţia toleranţei şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei. Pachet educaţional [Education of tolerance and democratic citizenship through history. Educational pack], Chişinău: Cartdidact, 2006.

17. S. Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX [Population of the Prut-Nistru region during 8th – 9th c.]. Monografii ANTIM I, Chişinău: Pontos, 2005.

18. S. Musteaţă, (ed.), Republica Moldova şi România: un deceniu de relaţii complexe [Republic of Moldova and Romania: a decade of complex relations], Chişinău, 2002.

19. S. Musteaţă, (ed.), Protecţia Patrimoniului, Culegere de Legi şi Convenţii [Heritage Preservation. Colleaction of Laws and Conventions], Chişinău, 2001.

20. S. Musteaţă, (ed.), Religion, Society, and Education in Post–Totalitarian Societies of Central and South Eastern Europe, (papers of round table discussions, Chişinău, October 26–28, 2000), Chişinău: Arc, 2001.

21. S. Musteaţă, (ed.), Unitatea Nationala a Romanilor intre ideal si realitate. Materialele Dezbaterilor Nationale [National Unity of the Romanians between ideal and reality. National Debates Papers], Chişinău, 2001.

22. S. Musteaţă, (ed.), Demistificarea sau Remistificarea Istoriei, Materialele Dezbaterilor Naţionale [Demistification or Remistification of History], 26-28 aprilie 1999, Chişinău, 2000.

23. T. Arnăut / O. Munteanu / S. Musteaţă, (Eds.) Studii de Istorie Veche şi Medievală. Omagiu profesorului Gheorghe Postică [Studies on Old and Medieval History], Chişinău, 2004.

External links

References


This page was last updated at 2019-11-17 04:24, update this pageView original page

All information on this site, including but not limited to text, pictures, etc., are reproduced on Wikipedia (wikipedia.org), following the . Creative Commons Attribution-ShareAlike License


Top

If the math, chemistry, physics and other formulas on this page are not displayed correctly, please useFirefox or Safari